ถึงแม้นักมวยตู้จะได้รับการดูแลเรื่องอาหารการกินอย่างดี มีการฝึกซ้อมที่พร้อมและร่างกายสมสูรณ์เต็มที่ รวมทั้งการฝึกควบคุมอารมณ์และจิตใจมาโดยตลอดก่อนที่เข้าแข่งขัน นักมวยตู้ยังมีความเชื่อว่าการได้บอาหารพิเศษก่อนการแข่งขันเพื่อให้เกิดกำลังใจและความมั่นใจนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง  เนื่องจากความกดดันก่อนการแข่งขันดังกล่าวทำให้นักมวยตู้และโค้ชสังเกตจากพฤติกรรมของผู้ที่ประสบความสำเร็จในการแข่งขัน ชนิดนั้น ๆโดยมีปัจจัยร่วมคืออิทธิพลจากการโฆษณามาแนะนำให้เอาเป็นแบบอย่าง เช่นการบริโภคไข่ดิบผสมนำหวานเพื่อเพิ่มโปรตีนและพลังงาน การได้รับกลูโคสเพื่อเพิ่มพละกำลัง ก่อนการแข่งขันเป็นต้น

สิ่งเหล่านี้นอกจากจะไม่ได้ช่วยเพิ่มโปรตีนและพลังงานที่ร่างกายจำเป็นต้องใช้ในการแข่งขันแล้ว  ยังทำให้เกิดปัญหาการหลั่งอินชุลน ทำให้กลูโคสที่จำเป็นในการให้พลังงานถูกนำเช้าสู่เชลล์แทนที่จะนำออกมาใช้ให้พลังงาน

ความเชื่อในสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการเสริมโปรตีน วิตามิน และเกลือแร่หรือการสรรหาอาหารพิเศษที่ว่าบำรุงร่างกายนักมวยตู้นอกจากจะทำให้มีปัญหาทางด้านสุขภาพแล้ว การเลือกบริโภคอาหารที่มีสารอาหารดังกล่าวเป็นประจำอาจทำให้ละเลยอาหารชนิดอื่น ๆทำให้เกิดโรคขาดอาหารและมีปัญหาต่อเนื่องถึงการลดสมรรถภาพร่างกาย

นอกจากนี้ยังพบว่าราคาของอาหารเหล่านี้มักจะสูง ทำให้เกิดปัญหาในการหามาบริโภคและประการสำคัญถ้านักมวยตู้มีความเชื่อมั่นในอาหารเสริม การที่ได้ชัยชนะจากการแข่งขันก็ถือว่ามาจากอาหารดังกล่าว ซึ่งจะทำให้ลดความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองที่ฝึกฝนมาอย่างดีลดลงไป